Ustawienia

Programy mogą być skutecznie stosowane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnych poziomach rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej.

Proponowane programy stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Programy mogą być stosowane przez każdą osobę, która ma regularny kontakt z dzieckiem. Można je wykonywać codziennie i jeśli to możliwe o tej samej porze dnia. Podstawą jest to, że dziecku jest dane inne niż do tej pory zaplanowane i systematyczne, doświadczenie ruchów takich jak: naciskanie i kulanie przedmiotów, obracanie ich, pocieranie ich, przekładanie różnych rzeczy z ręki do ręki itp. Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała podczas używania ich w tak prostych czynnościach jak jedzenie i ubieranie oraz podczas zabawy i w komunikacji z innymi.

Programy Knillów mogą być stosowane jako metoda:

 • przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem
 • pobudzająca dzieci głębiej upośledzone do aktywności i współdziałania
 • aktywizująca dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z trudnościami w nauce
 • porządkująca zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie.

Ich zaletą jest zabawowa forma muzyczno-ruchowa. W zabawie takiej każdy wykonywany ruch jest prosty, ma określony cel, wyznaczona jest jego długość i charakter. Dziecko uczy się rozpoznawać muzykę, kojarzy ja z ruchem fizycznym i ma satysfakcję z prawidłowego wykonania ruchu adekwatnie skojarzonego z muzyką. Sukces wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka i zwiększa poziom spontaniczności jego zachowań. Pod wpływem sukcesu poprawia się koncentracja uwagi i pamięć. Zabawa muzyczno-ruchowa oddziałuje na uzyskanie równowagi psychicznej, zwiększa zdolność do szybkiego i precyzyjnego zapamiętywania ruchów, przyczynia się do uzyskania dobrej koordynacji nerwowo-mięśniowej”.

Muzyka jako element stymulujący i podwyższający uwagę, w realizacji Programów Aktywności, odgrywa znaczącą rolę. Dzięki słuchaniu specjalnego tonu sygnatury muzycznej na początku i na końcu każdego programu, dziecko uczy się rozpoznawać sytuację a to z kolei przygotowuje do łączenia jej z określoną aktywnością. W ten sposób tworzy się warunki, w których dziecko może być uważne i czuć się zupełnie bezpiecznie.

Opis programów

Są cztery programy oraz program wprowadzający i specjalny program SPH (dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie).

Aktywności zawarte w każdym programie następują kolejno po sobie. Mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi fizycznie upośledzonymi, niesłyszącymi i/lub niewidomymi, oraz z dziećmi z którymi trudno jest nawiązać kontakt (z cechami autystycznymi lub psychotycznymi).

Program wprowadzający – 8 minut.

 • Kołysanie
 • Wymachiwanie rękoma
 • Pocieranie dłoni
 • Klaskanie
 • Głaskanie głowy
 • Głaskanie brzucha
 • Relaksacja

Ten program potrzebny jest po to, aby móc określić ramy programowe dla tych dzieci, które są hiperaktywne, bardzo małe albo mają niewystarczającą koncentrację uwagi aby uczestniczyć w programie pierwszym lub drugim. Przeznaczony jest również do pracy z dziećmi autystycznymi lub psychotycznymi.

Program I – 15 minut.

 • Kołysanie
 • Wymachiwanie rękoma
 • Zginanie i rozprostowanie rąk
 • Pocieranie dłoni
 • Zaciskanie i otwieranie dłoni
 • Ruchy palców
 • Klaskanie
 • Głaskanie głowy
 • Głaskanie policzków
 • Głaskanie łokci
 • Głaskanie brzucha
 • Przewracanie się ( padanie )
 • Relaksacja

Program 2 – 15 minut.

 • Kołysanie
 • Klaskanie
 • Głaskanie brzucha
 • Głaskanie ud
 • Głaskanie kolan
 • Głaskanie palców u nogi
 • Wiosłowanie
 • Pocieranie stóp
 • Poruszanie palcami u stóp
 • Poruszanie nogami
 • Leżenie na plecach
 • Obracanie się z pleców na bok
 • Obracanie się z pleców na brzuch
 • Relaksacja

Do wykonywania aktywności opisanych w 1 i 2 programie używane są różne części ciała w różny sposób.

Program 3 – 20 minut.

 • Leżenie na brzuchu
 • Leżenie na plecach
 • Obracanie się z pleców na brzuch
 • Obracanie się z brzucha na plecy
 • Poruszanie nogami
 • Czołganie się na brzuchu
 • Raczkowanie
 • Klęczenie i spacerowanie na kolanach
 • Upadanie z pozycji klęczącej
 • Odpychanie i przyciąganie
 • Relaksacja

Przeprowadzenie tego programu wymaga znacznie więcej świadomości społecznej dziecka, ruchliwości i koordynacji.

Program 4 – 20 minut.

 • Leżenie na brzuchu
 • Leżenie na brzuchu i mruganie oczyma
 • Leżenie na plecach z rękoma wokół karku
 • Poruszanie nogami (jazda rowerem)
 • Odbijanie się na siedzeniu
 • Ślizganie się na siedzeniu
 • Podnoszenie się i stanie bez ruchu
 • Podnoszenie ramion – jednego a potem obu jednocześnie
 • Podnoszenie jednocześnie jednej ręki i jednej nogi
 • Stawanie przed kimś
 • Podbieganie do – odbieganie od
 • Spacerowanie – szybko i delikatnie
 • Spacerowanie – wolno i ciężko
 • Spacerowanie – wolno i delikatnie ( po cichu)
 • Dwa i dwa (znajdź partnera)
 • Odpychanie i przyciąganie
 • Dowolne ruchy
 • Taniec

Program ten pomyślany jest jako aktywność grupowa. Wymaga odpowiedniego poziomu świadomości ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji.

Program SPH – 25 minut.

 • Kołysanie - pr. 1 i 2
 • Wymachiwanie rękoma – pr. 1
 • Pocieranie dłoni – pr. 1
 • Zaciskanie i otwieranie dłoni – pr. 1
 • Klaskanie – pr.1 i 2
 • Głaskanie policzków – pr. 1
 • Głaskanie brzucha – pr. 1 i 2
 • Głaskanie ud – pr. 2
 • Ruchy stóp – nóg – pr. 2
 • Przewracanie się (padanie) – pr. 1
 • Relaksacja – pr. 1 i 2

Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi, które są bardzo niesprawne fizycznie lub z takimi, które potrzebują więcej czasu na wykonanie czynności.