Ustawienia

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje w naszej placówce od ponad 10 lat. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz edukacji wieku dziecięcego. Dodatkowo jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna z podstawami logopedii oraz diagnoza i terapia osób z autyzmem.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży doświadczających różnorodnych trudności w nauce, diagnozą i terapią osób posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, w szczególności osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Oprócz studiów na UMCS w Lublinie wiedzę i doświadczenie na temat autyzmu w formach praktyk, szkoleń oraz obserwacji zajęć, nabywała współpracując z Fundacją „Żółty Latawiec” w Siedlcach, stowarzyszeniem „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej oraz z fundacją „Alpha” w Lublinie.

Od 2013 roku jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej.

Współpracując z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej, którego jest członkiem, regularnie się szkoli. Organizuje i przeprowadza w naszej placówce Ogólnopolskie Tygodnie Bezpłatnych Konsultacji w zakresie integracji sensorycznej – OTBK SI. Jest także autorką artykułu wydanego przez Kwartalnik Integracji Sensorycznej na temat wpływu metody integracji sensorycznej na funkcjonowanie dzieci z autyzmem w opinii ich rodziców.

W ramach współpracy z innymi placówkami oświatowymi prowadzi warsztaty oraz prelekcje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

P. Marta uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach oraz konferencjach, dzięki którym systematycznie podnosi swoje umiejętności zawodowe. Posiada m.in. uprawnienia do prowadzenia diagnozy specyficznych trudności w nauce, w tym dyskalkulii na wszystkich etapach edukacyjnych, terapii taktylnej, terapii ręki, terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, treningu umiejętności społecznych, posługiwania się narzędziem VB-MAPP, Programem Rozwoju Komunikacji „MAKATON”, prowadzenia terapii behawioralnej oraz Treningu Zastępowania Agresji ART.

Współpracując z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie ukończyła szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej a uczestnicząc w projekcie „Zagubione Nastolatki” została jednym z liderów i koordynatorów do spraw wychowawczych oraz zaburzeń rozwojowych na województwo mazowieckie.

Dodatkowe umiejętności zawodowe zdobywa pracując od wielu lat jako pedagog w Zespole Szkolno - Wychowawczym w Huszlewie.

P. Marta jest osobą ambitną, kreatywną, zdyscyplinowaną i odpowiedzialną. Jej atutem jest to, że łatwo nawiązuje kontakty społeczne, zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z ich rodzicami i opiekunami.