Ustawienia

 1. Wniosek o badanie diagnostyczne dziecka
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia
 3. Wniosek o objęcie terapią
 4. Wniosek o wydanie opinii
 5. Wniosek o badanie procesów integracji sensorycznej dziecka
 6. Wniosek o terapię metodą integracji sensorycznej
 7. Kwestionariusz dla ucznia (dysleksja)
 8. Skierowaniena badania specjalistyczne (dysleksja)
 9. Zaświadczenie lekarskie (nauczanie indywidualne)
 10. Zaświadczenie lekarskie (zindywidualizowana ścieżka)
 11. Opinia o uczniu szkoły (zindywidualizowana ścieżka)
 12. Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia z programu „Za życiem” w WOKRO przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach