Ustawienia

Procedura przyjąć na terapię

 1. Złożenie w sekretariacie Poradni wypełnionego wniosku zawierającego dane dziecka oraz określenie rodzaju terapii (pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, SI, taktylna) – oddzielny wniosek na każdą z terapii lub wysłanie podpisanego wniosku poczta lub zeskanowanego podpisanego wniosku na adres e-mail poradni. Wniosek do pobrania w zakładce DRUKI DO POBRANIA.
 2. Wnioski składamy w wyznaczonym wcześniej terminie!
 3. Z rodzicami dzieci zakwalifikowanych na terapię, osobiście będą kontaktować się terapeuci na początku roku szkolnego, w którym miałaby się odbywać terapia i ustalą dogodne terminy (z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu pracy placówki!).

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci:

 • wzmocnią poczucie własnej wartości,
 • rozwiną umiejętności społeczne,
 • nauczą się wyrażania emocji i potrzeb, wykształcą umiejętność odreagowywania napięć i relaksowania się,
 • posiądą wiedzę o różnych sposobach dążenia do celu.

ZAPISY - osobiście w Poradni lub telefonicznie pod numerem 83 357 37 88

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych i impulsywnych

Zajęcia dedykowane dla dzieci z klas I–III oraz IV–VI

Podczas zajęć dzieci nauczą się:

 • sposobów samokontroli
 • odreagowania negatywnych napięć
 • korzystać z umiejętności społecznych
 • zasad prawidłowej komunikacji między ludźmi
 • zgodnego współżycia i współdziałania
 • technik relaksacji

Zajęcia terapeutyczne w zakresie Integracji Sensorycznej

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko:

 • silnie, negatywnie reaguje na mycie głowy, twarzy, czesanie i obcinanie włosów i paznokci
 • ma trudności z rozumieniem poleceń
 • trudno mu się skoncentrować
 • ma słabą reakcję na ból
 • nie lubi przytulania
 • zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
 • posiada słabą równowagę, kłopoty z nauką jazdy na rowerze, wciąż się potyka, jest niezgrabne ruchowo, ma kłopoty na w-fie
 • preferuje tylko pewne typy jedzenia
 • ma trudności z samodzielnym ubieraniem się
 • stale narzeka na metki w ubraniach
 • chodzi na palcach lub unika chodzenia boso po trawie lub piasku
 • jest nadwrażliwe na dźwięki
 • ma kłopoty z artykulacją, opóźnienia w rozwoju mowy
 • przejawia trudności z pisaniem, wycinaniem

może to być znak, że występują u niego dysfunkcje w zakresie Integracji Sensorycznej - skontaktuj się ze specjalistą w naszej Poradni

Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Na zajęciach dzieci udoskonalą:

 • umiejętność współpracy z grupą
 • zdolność kontroli nad własnym ciałem
 • świadomość siebie
 • umiejętność nawiązywania relacji osobistej z innymi
 • umiejętność relaksowania się i wyciszania emocji

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a czas trwania to: 45 minut.