Ustawienia

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających „UNPLUGGED”

REKOMENDOWANY przez Unię Europejską, Ministra Zdrowia i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej

ADRESOWANY do całych klas (uczniowie w wieku 12-14 lat) oraz do rodziców.

O programie

Program opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006 w ośrodkach 7 krajów europejskich: Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Austrii i Szwecji.

Rekomendacje

„UNPLUGGED” jest programem rekomendowanym przez Unię Europejską, Ministra Zdrowia i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Może stać się częścią szkolnej polityki profilaktycznej oraz częścią gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom.

Dla kogo?

Jest programem profilaktyki uniwersalnej dla szkół (grupa docelowa uczniowie 12-14 lat) adresowany do całych klas oraz do rodziców. Jest to gotowa propozycja 12 zajęć realizowanych na lekcjach wychowawczych oraz 3 spotkań warsztatowych z rodzicami (1 spotkanie w miesiącu trwające ok.3 godziny).

Cel

Celem programu „Unplugged” jest ograniczenie inicjacji sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki oraz ew. opóźnienia przejścia z fazy eksperymentowania do regularnego ich zażywania

Warunki wprowadzenia programu do szkół

Nauczyciele zainteresowani wprowadzeniem programu „Unplugged” do swoich klas, czy szkół przechodzą interaktywne szkolenie w wymiarze 18 godzin dydaktycznych, prowadzone przez trenera programu „Unplugged” (rozkład godzin na dni do ustalenia z grupą zainteresowanych osób).

W trakcie realizacji programu w szkołach dostępne będą spotkania konsultacyjne i/lub superwizyjne z trenerem (według zgłaszanego zapotrzebowania).

Do realizacji programu konieczne będzie wydrukowanie zeszytów ćwiczeń - szczegóły na spotkaniu organizacyjnym z grupą osób chętnych do udziału w szkoleniu i realizacji programu „Unplugged”.

Zasady udziału w szkoleniu

Osoby chętne (nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny) do udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do PPP w Łosicach. Forma zgłoszenia dowolna: telefonicznie, mailowo (z zaznaczeniem w temacie- zgłoszenie na szkolenie), osobiście w siedzibie Poradni, faksem.

Termin PIERWSZEJ EDYCJI szkolenia zostanie podany w momencie wpłynięcia minimalnej wymaganej ilości zgłoszeń.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie KBPN pod adresem www.kbnp.gov.pl oraz na stronie European Drug Addiction Prevention Trial pod adresem www.eudap.net lub w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łosicach.