Witamy

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach!

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży , a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Łosickiego oraz dzieci nie uczęszczające do przedszkola i ich rodzice [opiekunowie prawni] mieszkający na terenie Powiatu Łosickiego.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i z zakresu doradztwa zawodowego dzieciom, młodzieży z problemami w codziennym funkcjonowaniu szkolnym i społecznym w formie diagnozy, terapii i działań profilaktycznych.

 

Aktualności

 

Informujemy, że wnioski na terapię dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach

na rok szkolny 2018/2019

będą przyjmowane w sekretariacie poradni w okresie 01.06.2018r.-15.06.2018r.

w godz. 7³°-15³°

 

Kwalifikacja na terapię będzie odbywała się wg kolejności zgłoszeń.

Rodzice składający wnioski na terapię proszeni są o osobiste pozyskiwanie informacji

o wynikach naboru w sekretariacie Poradni.


 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Łosickim

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łosickim, reprezentowanym przez Starostę P. Bożenę Niedzielak a Ministerstwem Edukacji Narodowej  oraz Uchwały nr 161/17Zarządu Powiatu Łosickiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach  realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017-2021 w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do zadań Poradni jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego  należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach

b) prowadzenie akcji informacyjnych

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łosicach osobiście lub telefonicznie nr tel./fax (83) 357 37 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.