Witamy

Szanowni  Państwo

            W związku ze stanem epidemii SARS-COV2 w okresie ferii w razie konieczności podejmujemy  działania o charakterze interwencyjnym , w sytuacjach kryzysowych w reżimie sanitarnym . Na bieżąco w godzinach pracy sekretariatu 7-15 przyjmujemy zgłoszenia  na konsultacje i diagnozy psychologiczne, pedagogiczne , logopedyczne , integracji sensorycznej  i doradztwa zawodowego .

 

Przypominamy godziny pracy poradni:

poniedziałek, wtorek, piątek             7-16
środa , czwartek                             7-18

Zapraszamy.

 


INFORMACJA

 

Wnioski na terapię na rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane w sekretariacie od 21.06.-25.06.2021r. godz. 8-14. Dzieci na terapię będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Druki wniosków  są dostępne na naszej stronie internetowej www.poradnia.losice.pl (zakładka –druki do pobrania).


INFORMACJA

 

            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach poszukuje psychologa z kwalifikacjami do pracy w poradni (studia wyższe mgr na kierunku psychologia ze specjalnością uprawniającą do pracy diagnostyczno-terapeutycznej w poradni oraz przygotowanie pedagogiczne). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny (83) 357-37-88  lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 


 

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach!

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży , a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Łosickiego oraz dzieci nie uczęszczające do przedszkola i ich rodzice [opiekunowie prawni] mieszkający na terenie Powiatu Łosickiego.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i z zakresu doradztwa zawodowego dzieciom, młodzieży z problemami w codziennym funkcjonowaniu szkolnym i społecznym w formie diagnozy, terapii i działań profilaktycznych.

 

Aktualności

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach posiada uprawnienia do wydawania opinii i orzeczeń

dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych słabowidzących i z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera.

 


 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Łosickim

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łosickim, reprezentowanym przez Starostę P. Bożenę Niedzielak a Ministerstwem Edukacji Narodowej  oraz Uchwały nr 161/17Zarządu Powiatu Łosickiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach  realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017-2021 w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do zadań Poradni jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego  należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach

b) prowadzenie akcji informacyjnych

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łosicach osobiście lub telefonicznie nr tel./fax (83) 357 37 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Wykaz placówek świadczących specjalistyczne usługi dziecku i rodzinie w powiecie łosickim

ESKULAP
Adres: Narutowicza 5, 08-200 Łosice
tel.: 83 359 08 88

RAD-MED. NZOZ. Przychodnia lekarzy rodzinnych
Adres: Siedlecka 20A, 08-200 Łosice
tel.: 83 357 23 40

POWIATOWE CENTRUM POMOCY  RODZINIE
Adres ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
tel: 83 359 05 51
tel/Fax: 83 357 19 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcpr.losice.pl

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ
Opieka społeczna, Łosice
Adres: Marszałka Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
tel.: 83 357 37 47
 
OŚRODEK  POMOCY POKRZYWDZONYM  PRZESTĘPSTWEM
Adres: ul. Narutowicza 2, 08-200 Łosice
tel. kom.: 500 566 924
tel.: 25 640 71 30 / 500 566 881
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Huszlewie
Adres: Huszlew 77/14, 08-206 Huszlew
tel: 83 358 01 96

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Huszlewie
Adres: Huszlew 150, 08-206 Huszlew
tel: 83 358 01 21

GMINNY OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ
Centrum opieki społecznej w Olszance
Adres: Olszanka 42, 08-207 Olszanka
tel: 83 357 51 19

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ IMED
Adres: Olszanka 30 A,  08-207 Olszanka
tel. 83 357 51 25

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Platerowie
Adres ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów                                                 
tel.:    83  357 84 11
fax:    83 357 84 11 

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.