Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

DZIECI NADPOBUDLIWE,

IMPULSYWNE

 

ZAPRASZAMYDZIECI Z KLAS I– III

 i IV– VI

 

Podczas zajęć dzieci nauczą się:

 

sposobów samokontroli

odreagowania negatywnych

napięć

korzystać z umiejętności społecznych

zasad prawidłowej komunikacji między ludźmi

zgodnego współżycia i współdziałania

technik relaksacji