Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych

Do każdego sukcesu potrzebna jest ŚMIAŁOŚĆ

(John  Steinbeck)

 

ZAPRASZAMY dzieci z klas I-III i IV-VI

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci:

  • wzmocnią poczucie własnej wartości,
  • rozwiną umiejętności społeczne,
  • nauczą się wyrażania emocji i potrzeb,
  • wykształcą umiejętność odreagowywania napięć i relaksowania się,
  • posiądą wiedzę o różnych sposobach dążenia do celu.

 

ZAPISY- osobiście w Poradni lub telefonicznie pod numerem (83)357-37-88