Program Aktywności

 • Drukuj

 

Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowane przez Mariannę Knill i Christophera Knilla.

 

Programy mogą być skutecznie stosowane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnych poziomach rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej.

Proponowane programy stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Programy mogą być stosowane przez każdą osobę, która ma regularny kontakt z dzieckiem. Można je wykonywać codziennie i jeśli to możliwe o tej samej porze dnia. Podstawą jest to, że dziecku jest dane inne niż do tej pory zaplanowane i systematyczne, doświadczenie ruchów takich jak: naciskanie i kulanie przedmiotów, obracanie ich, pocieranie ich, przekładanie różnych rzeczy z ręki do ręki itp. Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała podczas używania ich w tak prostych czynnościach jak jedzenie i ubieranie oraz podczas zabawy i w komunikacji z innymi.

 

Programy Knillów mogą być stosowane jako metoda:

 • przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem

 • pobudzająca dzieci głębiej upośledzone do aktywności i współdziałania

 • aktywizująca dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 • diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z trudnościami w nauce

 • porządkująca zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie.

 

Ich zaletą jest zabawowa forma muzyczno-ruchowa. W zabawie takiej każdy wykonywany ruch jest prosty, ma określony cel, wyznaczona jest jego długość i charakter. Dziecko uczy się rozpoznawać muzykę, kojarzy ja z ruchem fizycznym i ma satysfakcję z prawidłowego wykonania ruchu adekwatnie skojarzonego z muzyką. Sukces wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka i zwiększa poziom spontaniczności jego zachowań. Pod wpływem sukcesu poprawia się koncentracja uwagi i pamięć. Zabawa muzyczno-ruchowa oddziałuje na uzyskanie równowagi psychicznej, zwiększa zdolność do szybkiego i precyzyjnego zapamiętywania ruchów, przyczynia się do uzyskania dobrej koordynacji nerwowo-mięśniowej”.

Muzyka jako element stymulujący i podwyższający uwagę, w realizacji Programów Aktywności, odgrywa znaczącą rolę. Dzięki słuchaniu specjalnego tonu sygnatury muzycznej na początku i na końcu każdego programu, dziecko uczy się rozpoznawać sytuację a to z kolei przygotowuje do łączenia jej z określoną aktywnością. W ten sposób tworzy się warunki, w których dziecko może być uważne i czuć się zupełnie bezpiecznie.

 

 

Opis programów

 

Są cztery programy oraz program wprowadzający i specjalny program SPH (dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie).

Aktywności zawarte w każdym programie następują kolejno po sobie. Mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi fizycznie upośledzonymi, niesłyszącymi i/lub niewidomymi, oraz z dziećmi z którymi trudno jest nawiązać kontakt (z cechami autystycznymi lub psychotycznymi).

 

 

 

 

Program wprowadzający – 8 minut.

 • Kołysanie

 • Wymachiwanie rękoma

 • Pocieranie dłoni

 • Klaskanie

 • Głaskanie głowy

 • Głaskanie brzucha

 • Relaksacja

 

 

Ten program potrzebny jest po to, aby móc określić ramy programowe dla tych dzieci, które są hiperaktywne, bardzo małe albo mają niewystarczającą koncentrację uwagi aby uczestniczyć w programie pierwszym lub drugim. Przeznaczony jest również do pracy z dziećmi autystycznymi lub psychotycznymi.

 

 

 

Program I – 15 minut.

 • Kołysanie

 • Wymachiwanie rękoma

 • Zginanie i rozprostowanie rąk

 • Pocieranie dłoni

 • Zaciskanie i otwieranie dłoni

 • Ruchy palców

 • Klaskanie

 • Głaskanie głowy

 • Głaskanie policzków

 • Głaskanie łokci

 • Głaskanie brzucha

 • Przewracanie się ( padanie )

 • Relaksacja

 

 

 

Program 2 – 15 minut.

 • Kołysanie

 • Klaskanie

 • Głaskanie brzucha

 • Głaskanie ud

 • Głaskanie kolan

 • Głaskanie palców u nogi

 • Wiosłowanie

 • Pocieranie stóp

 • Poruszanie palcami u stóp

 • Poruszanie nogami

 • Leżenie na plecach

 • Obracanie się z pleców na bok

 • Obracanie się z pleców na brzuch

 • Relaksacja

Do wykonywania aktywności opisanych w 1 i 2 programie używane są różne części ciała w różny sposób.

 

 

 

Program 3 – 20 minut.

 • Leżenie na brzuchu

 • Leżenie na plecach

 • Obracanie się z pleców na brzuch

 • Obracanie się z brzucha na plecy

 • Poruszanie nogami

 • Czołganie się na brzuchu

 • Raczkowanie

 • Klęczenie i spacerowanie na kolanach

 • Upadanie z pozycji klęczącej

 • Odpychanie i przyciąganie

 • Relaksacja

 

 

Przeprowadzenie tego programu wymaga znacznie więcej świadomości społecznej dziecka, ruchliwości i koordynacji.

 

 

 

Program 4 – 20 minut.

 • Leżenie na brzuchu

 • Leżenie na brzuchu i mruganie oczyma

 • Leżenie na plecach z rękoma wokół karku

 • Poruszanie nogami (jazda rowerem)

 • Odbijanie się na siedzeniu

 • Ślizganie się na siedzeniu

 • Podnoszenie się i stanie bez ruchu

 • Podnoszenie ramion – jednego a potem obu jednocześnie

 • Podnoszenie jednocześnie jednej ręki i jednej nogi

 • Stawanie przed kimś

 • Podbieganie do – odbieganie od

 • Spacerowanie – szybko i delikatnie

 • Spacerowanie – wolno i ciężko

 • Spacerowanie – wolno i delikatnie ( po cichu)

 • Dwa i dwa (znajdź partnera)

 • Odpychanie i przyciąganie

 • Dowolne ruchy

 • Taniec

 

 

Program ten pomyślany jest jako aktywność grupowa. Wymaga odpowiedniego poziomu świadomości ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji.

 

 

Program SPH – 25 minut.

 • Kołysanie - pr. 1 i 2

 • Wymachiwanie rękoma – pr. 1

 • Pocieranie dłoni – pr. 1

 • Zaciskanie i otwieranie dłoni – pr. 1

 • Klaskanie – pr.1 i 2

 • Głaskanie policzków – pr. 1

 • Głaskanie brzucha – pr. 1 i 2

 • Głaskanie ud – pr. 2

 • Ruchy stóp – nóg – pr. 2

 • Przewracanie się (padanie) – pr. 1

 • Relaksacja – pr. 1 i 2

 

Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi, które są bardzo niesprawne fizycznie lub z takimi, które potrzebują więcej czasu na wykonanie czynności.