Pracownicy

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej 

Dyrektor:

mgr Bogumiła Bahniuk

psycholog, pedagog specjalny w zakresie rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarządzanie oświatą

Psycholodzy: 

mgr Iwona Więckowska

psycholog,   psychoprofilaktyka, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

 

mgr Anna Dziuban – Parol

psycholog,  socjoterapia, diagnoza i terapia osób z autyzmem

 

mgr Magdalena Paprocka

psycholog,  wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin

mgr Anna Rodak 

psycholog,  surdopedagogi

Pedagodzy:

mgr Barbara Nikoniuk

pedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr Marta Dzienio 

pedagog,  terapeuta pedagogiczny , diagnoza i terapia osób z autyzmem, diagnoza i terapia SI

Doradca zawodowy:

mgr Barbara Kieruczenko

 pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki,  doradztwo zawodowe,diagnoza i terapia SI

Logopeda:

mgr Anna Trojanowska

logopeda, diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Sekretariat:

mgr Anna Majewska

administracja