Ustawienia

Psycholog, socjoterapeuta, dyrektor placówki

Anna Dziuban-Parol od 15 lat związana z naszą placówką jako psycholog (absolwentka KUL) diagnosta i terapeuta, socjoterapeuta (studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim), propagatorka metody Konstruktywnej Konfrontacji (radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów) z ramienia CMPPP w Warszawie (obecnie (Ośrodek Rozwoju Edukacji- ORE), trener programu profilaktyki uzależnień „Unplugged” i liderka projektu „Zagubione Nastolatki” w ORE. Posiada uprawnienia II stopnia w zakresie pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Diagnoza i terapia osób z autyzmem” na UMCS zorganizowane wraz z Fundacją Alpha w Lublinie. A dodatkową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu nabywała współpracując z Fundacją “Żółty Latawiec” w Siedlcach (praktyki, szkolenia i konferencje) oraz korzystając z oferty szkoleń Fundacji SYNAPSIS w Warszawie (np. metoda C. Sutton, M- CHAT-R-F, diagnoza małego dziecka w kierunku autyzmu), Fundacji SCOLAR w Warszawie (VB- MAPP), Stowarzyszenia Wspólny Świat w Białej Podlaskiej, MSCDN i SCDiDN w Siedlcach.

Od czasu studiów (ukończonych z wyróżnieniem) szczególną uwagą objęła dzieci i młodzież, do których już wówczas kierowała swoją pomoc. Już jako studentka współprowadziła warsztaty wspomagające rozwój dzieci w NZOZ “Neuro- Psycho- Centrum” w Lublinie oraz związana była z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie, gdzie odkrywała tajniki pracy z grupą oraz zgłębiała wiedzę o tzw. umiejętnościach miękkich (np. komunikacja interpersonalna).

P. Anna od początku pracy w naszej placówce jest osobą bardzo zaangażowaną w jej rozwój i zwiększanie zasobów potrzebnych w udzielaniu profesjonalnej pomocy, którą świadczymy na terenie powiatu łosickiego od wielu lat. Nawiązała współpracę m.in. z takimi organizacjami jak: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy “Q zmianom” w Warszawie, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy w Warszawie, Instytutem Badań Edukacyjnych (metody dianozy gotowości szkolnej- TUNSS i TPR oraz bateria kwestionariuszy do diagnozy funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci 1,5- 5,5 l), Fundacją ETOH (praca z osobami wykazującymi zachowania autodestrukcyjne i po próbach samobójczych).

W kręgu zainteresowań zawodowych p. Anny, oprócz tych wymienionych powyżej, leży niezliczona tematyka. Jednak najbliżej jej serca jest terapia poznawczo- behawioralna (zgłębiana podczas 100- godzinnego kursu “Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży”, 60- godzinnego “Techniki terapii poznawczo- behawioralnej: zastosowanie, praktyka, umiejętności” w Centrum CBT w Warszawie oraz licznych szkoleń), profilaktyka uzależnień (w tym behawioralnych), bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie (szkolenia i konferencje organizowane m.in. przez NASK, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, MSCDN w Siedlcach), rozwój pewności siebie i poczucia własnej wartości, asertywność, praca z zachowaniami niepożądanymi, nieśmiałość, ADHD, zaburzenia lękowe, depresyjne oraz metodologia pracy z grupą. Nabywaną wiedzę i umiejętności p. Anna na bieżąco wykorzystuje podczas działań zawodowych.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe p. Ania zdobywała pracując również w Zespole Szkół i Przedszkolu w Sarnakach, w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łosicach, a także jako nauczyciel Podstaw psychologii w Zespole Szkół nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach.